Мислења

FD0_2146

НЕДОВОЛНО ИСКОРИСТЕНИ ПОТЕНЦИЈАЛИТЕ НА СОВЕТУВАЛИШТЕТО ЗА СЕКСУАЛНО И РЕПРОДКТИВНО ЗДРАВЈЕ

Последниве три-четири години, рапидно се намалил бројот на посетители на советувалиштето за сексуално и репродуктивно здравје кое е едно од најстарите во државата и…

Read More
На хартија бесплатни, во пракса бремените плаќаат за прегледите кај матичните гинеколози

На хартија бесплатни, во пракса бремените плаќаат за прегледите кај матичните гинеколози

Дел од бремените жени плаќале за прегледи кај матичните гинеколози, иако согласно Закон им следуваат бесплатни гинеколошки и микробиолошки прегледи, како и биохемиски анализи….

Read More