Мислења

buck2-nas

Ќе треба уште една Декада

Владо Бучковски, поранешен премиер на Македонија, е потписник на Декадата за вклученост на Ромите. Тој смета дека државава може да биде пример за еманципацијата

Read More