На кратко

poster (1)

НРЦ на Шестата конференција за здравје на мигрантите и етничките малцинства 2016

Одделот за здравје на мигрантите и етничките малцинства при ЕАЈЗ (EUPHA)иНорвешкиот центар за истражување на здравјето на малцинствата (NAKMI)беа домаќини на Шестата конференција за…

Read More