Цервикална интраепителна неоплазија – ЦИН

Screen Shot 2013-11-13 at 11.16.21 AM

Преземено од www.doktori.mk

 

1,494 Comments