Права за здравство на Роми во Македонија, Романија и Србија

izvestaj-naslovna

Права за здравство на Роми во Македонија, Романија и Србија

 

Овој извештај ја анализира моменталната состојба на легалното застапување за правата на здравство на Роми во Македонија, Романија и Србија. Извештајот се обидува да воспостави референца и да развие рамка на евалуација на поддршката за легално зајакнување, документација и застапување, медиуми и стратешка судска постапка од страна на Фондацијата Отворено Општество.

Националниот Ромски Центар беше вклучен во подготовката на оваа проценка како прелиминарен резултат на Иницијативата на Фондацијата Отворено Општество за Законско Застапување за Права за Здравство на Роми, кој започна во 2010 година од страна на Законската и Здравствена Иницијатива и Проектот за Здравство на Роми од Јавната Програма за Здравство при Фондацијата Отворено Општество.

 

http://www.opensocietyfoundations.org/reports/roma-health-rights-macedonia-r omania-and-serbia-baseline-legal-advocacy

 

2,143 Comments