Резиме и препораки за применети политики за намалување

zdravstvo-staro2

Резиме и препораки за применети политики за намалување на здравствени нееднаквости во антенаталната и постнаталната грижа кон Ромките во Република Македонија

 

Симни тука

641 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.