Сексуални и репродуктивни здравствени нееднаквости меѓу Ромите

zdravstvo-staro5

Артиклот Сексуални и репродуктивни здравствени нееднаквости  меѓу Ромите во Европскиот регион: научени лекции од поранешна Југословенска Република Македонија на Себихана Скендеровска е објавен во европскиот магазин за сексуално и репродуктивно здравје Entre Nous, финансирано од Фондот за население на Обединетите Нации (УНФПА), со поддршка од Светската Здравствена Организација (http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/Life-stages/sexual-and-reproductive-health/publications/entre-nous/entre-nous/causes-and-consequences-what-determines-our-sexual-and-reproductive-health-entre-nous-73,-2011).

 

5,581 Comments