Видео: Преку засилен глас до подобри здравствени услуги

Regioni.mk Крива Паланка

 
Национален ромски центар од Куманово е носител на проектот „Преку засилен глас до подобри здравствени услуги“, чија цел е застапување на здравствените права на економски ранливите групи на Република Македонија.

Во земјава денес постојат жени кој што поради финансиските потешкотии не се во можност да платат за здравствените услуги, а од нив зависи здравјето и животот на тие жени, како и здравјето и животот на нивните деца.

Координатор на проектот е Себахана Скендеровска.
 

Leave a Reply