Водич на СЗО за предвреме родени деца

il

Водичот ќе биде од корист и на оние кои што директно работат и овозможуваат услуги на бремени жени, педијатри, бабици, медицински сестри и општи работници

 

Компликациите на предвреме родените бебиња може да доведат до различни причинс за смрт кај деца помали од пет години. Без соодветен третман, преживеаните деца со компликации при предвременото раѓање се со поголем ризик за доживотна попреченост и многу слаб квалитет на живот. Новиот водич на Светската здравствена организација содржи препораки како да се интервенира со цел да се подобрат резултатите кај децата кои што се предвремени родени. Тој се однесува на претставници на надлежните за развој на национални и локални здравствени протоколи и политики, а се однесува и на менаџери на здравствени програми за мајки и деца и на креатори на здравствените политики. Водичот ќе биде од корист и на оние кои што директно работат и овозможуваат услуги на бремени жени, педијатри, бабици, медицински сестри и општи работници. Водичот е добра основа за создавање алатки за развој на мајчинска и неонатална заштита за предвреме родените деца.

 

Водичот може да се симне на следниот линк: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/183037/1/9789241508988_eng.pdf?ua=1

 

il

852 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.